Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Budova SNG na Vajanského nábreží v Bratislave je jednou z najreprezentatívnejších verejných stavieb fenomenálneho architekta Vladimíra Dědečka (realizácia v roku 1979). Jedná sa o jednu (hlavne pre verejnosť) z najkontroverznejších stavieb modernej architektúry 70-tych rokov. Veľakrát škandalizovaná stavba je neoddiskutovateľnou ikonou nielen svojej doby. Momentálne je v štádiu prípravy štartu fyzickej rekonštrukcie, pod autorským vedením ateliéru BKPŠ - architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. Autori riešia projekt na základe víťazstva v dvojkolovej ideovej súťaži z roku 2005.

TÉMA:
Predstavme si situáciu, že SNG horí, zhorela – do tla! Ostala iba staticky narušená podstata budov. Galéria musí ísť ďalej. Ako? Pri nutnosti zachovania programu a objemovej náplne začíname navrhovať. Sú dve cesty - znovuvybudovanie ikonického pôvodného objemového a dispozičného riešenia podľa architekta Vladimíra Dědečka /s miernym refreshom, rešpektujúc nové potreby galérie, alebo preverenie nového objemového riešenia pri zachovaní potrebnej funkčnej náplne, respektíve jej zmeny. Je to na nás! Nevyhnutnosťou zvládnutia práce na návrhu bude naštudovanie pôvodného návrhu a návrhov ideovej súťaže.

TERMÍN KONANIA: 23 – 27/03/2015
POČET ŠTUDENTOV FA STU: 15 ks /4.- 6. ročník/
PRIHLASOVANIE: do 22/03/2015
ORGANIZÁTOR: Ústav architektúry občianskych stavieb FA STU - Ing. arch. Stanislav MAJCHER, PhD. + Ing. arch. Jozef BÁTOR, PhD. + doktorandi

KONZULTANTI - EXPERTI:
- Ing arch Peter SZALAY /SAV/ - teoretik architektúry
- Ing arch Martin JANČOK – autor výstavby pavilónu do nádvoria SNG – cena CE.ZA.AR 2012
- Ing arch Martin KUSÝ /BKPŠ/– autor návrhu určeného na realizáciu
- Ing arch Pavol PAŇÁK /BKPŠ/– autor návrhu určeného na realizáciu
- FALA architects /PORTUGALSKO/ - mladý ateliér - v termíne marec - december 2015 súčasťou vedenia ateliérov na ÚAOB

PREDPOKLADANÝ PROGRAM:
pondelok 23/03/2015:
09:00 – 09:30 - slávnostné otvorenie dekankou FA STU /doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD./
09:30 – 11:00 - introinfo
1./ Moderné hnutie v architektúre 70-tych rokov na Slovensku
2./ Predstavenie stavby budovy SNG a jej autora architekta Vladimíra Dědečka
3./ Súťaž na rekonštrukciu budovy SNG
11:30 – 13:00 – obedová prestávka
13:00 – 15:30 – fyzická obhliadka budovy SNG /riaditeľka SNG Mgr. Alexandra KUSÁ, PhD./
16:00 – 19:00 – diskusia /FA STU/, rozdelenie do 15 teamov po 4 študentov, zahájenie práce

utorok 24/03/2015:
09:00 – 11:30 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov
12:00 – 13:00 – obedová prestávka
13:30 – 14:30 – prednáška - predstavenie slovenskej súčasnej architektonickej scény
14:30 – 19:00 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov

streda 25/03/2015:
09:00 – 11:30 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov
12:00 – 13:00 – obedová prestávka
13:30 – 15:00 – komentovaná prehliadka /Ing. arch. Peter SZALAY/ budov slovenskej moderny – budova SRO /autor: Štefan SVETKO a team/ + Most SNP /autor: Jozef LACKO a team/
13:30 – 17:00 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov
17:00 – 17:45 – prednáška zahraničného pedagóga – Hilde LEON
18:00 – 21:00 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov

štvrtok 26/03/2015:
09:00 – 11:30 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov
12:00 – 13:00 – obedová prestávka
13:30 – 22:00 - samostatná práca v skupinách pod vedením pedagógov + tlač posterov

piatok 27/03/2015:
09:00 – 11:00 - inštalácia posterov
11:30 – 13:00 – obedová prestávka
13:30 – 16:30 – prezentácia návrhov pred publikom a porotou /cca 10 min/team/
16:30 – 18:50 - predstavenie poroty, vyhodnotenie práce na workshope a vyhlásenie výsledkov workshopu
18:50 – 19:00 – záverečná reč dekanky a odovzdanie ceny víťaznému teamu /doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD./

KONTAKTNÉ OSOBY:
Ing. arch. Jozef BÁTOR - dodo_bator@yahoo.com
Ing. arch. Stanislav MAJCHER - smajcher@gmail.com

zdroj: FB

Zhorela SNG - workshop