Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Občianske združenie WOMEN ARCHITECTS, v spolupráci s organizátormi festivalu Dni architektúry a dizajnu (DAAD), pozýva všetkých na vernisáž výstavy Ženy v slovenskej architektúre, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu v Bratislave v utorok 26.05.2015 o 14.30h. na Hviezdoslavovom námestí.

Po vernisáži sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave (FA STU) v miestnosti 117, so začiatkom o 17.00h., uskutoční panelová diskusia s architektkami, zástupcami FA STU, Slovenskej komory architektov, Spolku architektov Slovenska a Časopisu ARCH.

woman architects - výstava

Výstava prezentuje tvorbu vybraných reprezentantiek prvej generácie slovenských architektiek, ako aj diela desiatich architektiek, ktoré významne prispievajú do súčasného diania v architektúre nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Expozícia zahŕňa štatistické informácie o zastúpení žien na architektonických školách a v praxi. Výstava Ženy v slovenskej architektúre vznikla z iniciatívy občianskeho združenia, ktoré sa už dlhšie venuje reflexii tejto témy v spoločnosti. Koncepčne ju pripravila teoretička a historička architektúry Henrieta Moravčíková, ktorá pôsobí ako profesorka na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na FA STU.
Výstava bude prístupná od 26. - 31.05.2015.

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike.

WOMEN ARCHITECTS je profesijné občianske združenie ktoré má ambíciu stať sa stredoeurópskou platformou na podporou a prezentáciu architektiek. Cieľom združenia je prezentácia a podpora žien v architektonickej profesii, výmena skúseností medzi slovenskými a zahraničnými architektkami, či mapovanie pomeru žien a mužov pri vzdelávaní a výkone architektonickej profesie. Združenie založili Andrea Klimko, Dana Blaškovičová, Dana Moderdovská v roku 2013 na Slovensku na príklade podobných organizácií v zahraničí a cieľom dlhodobo pôsobiť na domácej i medzinárodnej scéne.

tlačová správa