Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

na zasadnutie akademickej obce FA STU
ktoré sa uskutoční 20. decembra 2011 o 13,00 hod.,
v Aule prof. E.Belluša Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Akademický Senát FA STU

pozvánka