Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Zariaď si Detaško

Pozývame Vás na prvý zo série workshopov

“Zariaď si svoje Detaško”.

Workshop bude zameraný na vytvorenie konceptuálneho návrhu VŠ klubu
v priestoroch detašovaného pracoviska FA STU v Banskej Štiavnici.

miesto: Radničné nám. 2, 969 01 Banská Štiavnica
termín: 16.-18. október 2015
kapacita: max 25 študentov
poplatok: 10€

Prihlasovací formulár spolu s portfóliom posielajte na adresu: zariaddetasko@gmail.com

udalosť na facebook-u

Zariaď si Detaško