Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu
v spolupráci s PC ARCH poriada

ZÁKLADNÝ KURZ KRESLENIA

Kurz ponúka možnosť získania teoretických poznatkov a praktických skúseností, kresliarskej zručnosti a estetického cítenia. Obsah kurzu dokumentuje komplexnosť a nezastupiteľnosť grafického prejavu ako odborného i všeobecného komunikačného systému vo všetkých etapách tvorivých procesoch.

Kurz je určený pre záujemcov z oblasti:
- architektonickej a dizajnérskej tvorby
- umeleckej a inžiniersko-umeleckej praxe
- pre záujemcov o štúdium na vysokých školách umeleckého a inžinierskeho zamerania

Prvé cvičenie začína 1. 10. 2008.
Kurz prebieha každú STREDU od 17.00  - 20.00 hod. v  miestnosti č. 224 (kresliareň), 2. posch. vľavo, FA STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
Cvičenia: 6 týždňov, cvičenia 1x týždenne po 3 hod.
Cena: 3 856,- Sk 
Prineste si materiál: rysovacia doska A3, ceruzka 2B, plastická guma

Lektor:
doc. akad. mal. Jozef ILAVSKÝ
0904 467 868,  02 6436 9807