Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Informačná prednáška ku medzinárodnej študentskej súťaži XELLA 2007/2008 sa koná 16.10.2007 o 10.15 hodine v seminárnej miestnosti 117 na FA STU.
Prednášať budú :
- zástupca vypisovateľa súťaže - spoločnosti Xella Slovensko o výrobnom sortimente spoločnosti
- Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD., odborný garant súťaže - informácie o zadaní.