Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozýváme Vás na mezinárodní studentský workshop Udržitelná sídla, který se bude konat 18. a 19. října 2011 v Hostětíně v Bílých Karpatech. Workshop pořádá Fakulta architektury VUT v Brně spolu se ZO ČSOP Veronica - Centrum Veronica Hostětín.

Témata workshopu:
  * problematika udržitelných sídel
  * zahrnutí principů udržitelného rozvoje v urbanismu
  * pojetí městské a venkovské krajiny

Workshopu se mohou účastnit studenti doktorského, případně magisterského studia, pedagogové, experti a pracovníci nevládních organizací.

Účastnický poplatek není vyžadován.

Cestovné, strava a ubytování:
Pro účastníky workshopu s příspěvkem do sborníku hradí všechny náklady pořadatel akce. Účastníci bez příspěvku do sborníku uhradí celkovou částku 1000.- Kč/osoba.

Podrobné informace naleznete v pozvánce s programem workshopu a v příhlášce .

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 572 641 855, e-mail: stanislava.hasonova@veronica.cz, kontaktní osoba: Stanislava Hasoňová. Na Vaši účast se těší organizátoři akce.