Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študenti FA STU majú možnosť sa prihlásiť na workshop Hlohovec "HACK THE STREET!" v termíne od 26.9. - 1.10.2017. Cieľom workshopu je odhaliť záhady nefunkčnosti pešej zóny na ulici M.R.Štefánika a navrhnúť, ako ju opäť dostať do života mesta.

Celá akcia vyvrcholí na Michalskom jarmoku, kde okrem dobrej zábavy budú študenti a ich nápady konfrontovaní aj s kritickými pohľadmi miestnych občanov. Počas workshopu bude aj sprievodný program, ktorý bude pozostávať z otvorených prednášok témy mestksého aktivizmu, zapájania komunít a plánovania transformácií mestských štvrtí.

Pedagogický dohľad: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD., Ing. arch. Ján Urban
Workshop bude hodnotený ako Letná škola urbanizmu, pre bc stupeň štúdia 2 kreditmi, pre Ing. stupeň 3 kreditmi.  
Prihlasovanie: do 13.9.2017
katarina.smatanova@stuba.sk