Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentská organizácia z Hanze University of Applies Sciences (Hanze UAS) z mesta Groningen (NL) každoročne poriada týždňový výjazd do niektorého z európskych miest s cieľom navštíviť o.i. aj niektorú z európskych univerzít. Po minuloročnej návšteve poľského Gdaňska oslovili tento rok STU s víziou stretnúť sa, spoznať sa a niečo spolu vytvoriť. 

Skupina cca 50 študentov študijného zamerania Industrial Product Engineering tak v utorok 12. novembra zavítala na pôdu Fakulty architektúry. Ústav dizajnu FA STU (pod vedením odbornej asistentky Z. Turlíkovej a doktorandiek Z. Waszczukovej, K. Zbudilovej) pripravil spoločný workshop na tému Verejný priestor. Zaujímali nás otázky týkajúce sa napr. triedenia odpadu na Vianočných trhoch, pochopiteľnosť MHD pre cudzincov, priestor na hru detí priamo v historickom centre mesta, bicykle, verejné parky a slovko padlo aj o Instagram objekte pre Bratislavu.

Študenti pracovali v medzinárodných tímoch (SVK+NL), komunikovali v angličtine, brainstormovali, skicovali, vzájomne si konzultovali a prezentovali svoje idey a dokonca stihli aj malé prototypy. Do tvorivého procesu sa zapojil aj pedagóg Mgr.art. Martin Baláž, ArtD. Odprezentoval kresbu ako nástroj komunikácie, ktorý nám umožňuje dynamicky rozvíjať svoje koncepty. Holanďanov sme prekvapili aj malým darčekom, študenti ÚD FA STU pripravili notesy s originálnymi skicami na prednej strane.      

Vymieňanie si poznatkov, zdieľanie vedomostí, spoločný tvorivý proces a neformálna priateľská atmosféra sa niesli celým workshopom. Času nebolo veľa, skôr ako výsledok bol dôležitý proces, ktorý sme spoločne zažili. Dobré vzťahy chceme udržať a víziu spolupráce teraz pretaviť aj na akademickej - inštitucionálnej úrovni. #erasmuscalling