Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Krátko po roku 1900 na bratislavskú architektonickú scénu vstúpila secesia. A hoci trvala krátko, jej diela dodnes tvoria dominanty mesta, ktoré na rozhraní storočí zaznamenalo veľký stavebný rozvoj podporený smelými urbanistickými víziami. Aký bol príbeh secesie v meste, ktoré sa vtedy menilo na modernú dunajskú metropolu? Aj o týchto súvislostiach sa mohli v utorok 15. marca 2022 dozvedieť účastníci vzdelávacích aktivít, realizovaných na pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave v rámci projektu Interreg.

Workshop a exkurzia „ART NOUVEAU – COOL NOUVEAU v Bratislave“ boli prvé zo série podujatí, zameraných na tvorivé objavovanie secesného dedičstva pre študentov vybraných bratislavských stredných škôl. Cieľom edukačných aktivít je vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo podunajského regiónu prostredníctvom najvýznamnejších architektonických diel viedenskej a uhorskej secesie v Bratislave.

Úvodná prednáška prof. Jany Pohaničovej a krátke náučné video v rámci workshopu predstavili študentom dobu okolo roku 1900, keď architektúra Bratislavy intenzívne pociťovala blízkosť vtedajších veľkých centier – Budapešti i Viedne. Z nich k nám prúdili moderné vplyvy viedenskej a uhorskej secesie, ktoré sprostredkovali jej hlavní protagonisti Otto Wagner, Ödön Lechner a ich nasledovníci. Modrý kostolík sv. Alžbety Uhorskej a bývalé Kráľovské chlapčenské gymnázium, kedysi slávny hotel Deák alebo budova tzv. Korpskomanda aj dnes dominujú v centre mesta či na dunajskom nábreží. Tvoria neoddeliteľnú súčasť architektonického dedičstva secesie v kontexte dunajského regiónu a kultúrnych hodnôt, ktoré by mali spoznávať nielen mladá generácia, ale aj široká odborná i laická verejnosť. Druhá časť workshopu bola už zameraná na secesný ornament a podporu kreativity. Študenti mali možnosť využiť vlastnú tvorivosť a navrhnúť secesiou inšpirovaný dekór maľovaním na textil, alebo využili techniku tupovania s použitím šablón so secesnými vzormi. Vznikli zaujímavé produkty – tričká a tašky zdobené jedinečným Art Nouveau dizajnom.

Spoznávanie secesného architektonického dedičstva potom pokračovalo priamo v uliciach Bratislavy. V rámci exkurzie študenti získali zaujímavé poznatky o najvýznamnejších secesných dielach v Bratislave a ich tvorcoch.

Organizátor: STUBA (Fakulta architektúry a dizajnu)
Spolupracujúce inštitúcie: BRATISLAVA TOURIST BOARD
Odborná garantka podujatia: Jana Pohaničová
Spolupráca: Veronika Vaňová, Patrik Baxa, Lívia Búliková, Matúš Kiaček (za STUBA) a Eva Čubríková (za Bratislava Tourist Board).

Zapojené stredné školy:
Súkromné ​​slovanské gymnázium, Vážska 32, 821 07 Bratislava
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

Aktivita prebieha v rámci slovenskej participácie v projekte ARTNOUVEAU2 spolufinancovaného fondmi Európskej únie (ERDF, IPA II). Slovenským partnerom projektu je Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.
Komentovaná prehliadka mesta bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

#artnouveau2 #interreg