Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V mene prodekana pre vedu a výskum prof. Roberta Špačka vyzývame všetkých pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov najlepšie po 2. ročníku, aby spracovali témy, ktoré sú predmetom ich výskumov a ktorými sa zaoberajú v architektonickom premýšľaní, projekčnej praxi a pedagogickom procese. 

Vítané sú témy z historiografie, teórie, praxe aj o spoločenskom kontexte urbanizmu, architektúry a dizajnu, ale aj všetky témy, ktoré chcú sprostredkovať originálny uhol pohľadu alebo priniesť nové poznatky o súčasných témach. 

Je žiaduce, aby doktorandi so záujmom publikovať v ALFE mali už za sebou publikačnú skúsenosť s aspoň tromi článkami vydanými v slovenských odborných periodikách.

Rešpektovanie požiadaviek stanovených redakciou na parametre článku zefektívňuje, urýchľuje a skvalitňuje prácu na príprave časopisu. Prosíme autorov, aby si dôkladne preštudovali pokyny na publikovanie na linku:   https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/Aktualne_info_pre_autorov_ALFA.pdf

Redakcia podľa okolností prijíma články podľa dohovoru s autormi priebežne, no vhodné je dodržať pri odovzdávaní článkov nasledovné termíny: 

15. január 2018
28. február 2018
16. apríl 2018
18. jún 2018
30. september 2018

Články posielajte na e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk

ALFA, NÁŠ VEDECKÝ RECENZOVANÝ FAKULTNÝ ČASOPIS, ZAVŔŠI 22. ROČNÍK, A TAK SA TEŠÍME NA PRÍPRAVU NOVÉHO ROČNÍKA A NA VAŠE PRÍSPEVKY S KVALITNE SPRACOVANÝMI TÉMAMI Z AKTUÁLNEHO VÝSKUMU!