Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave uverejňuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov. Priestory sú určené na prezentáciu architektúry, dizajnu, výtvarného umenia a ich presahov. Pri výbere budú uprednostňované projekty prezentujúce tvorbu viacerých umelcov či skupín pred monografickými výstavami. Výzva je otvorená aj pre študentské práce.

Foyer FA STU je otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Priestor vstupnej haly ponúka rozsah 240m² v centre mesta. Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je 2 - 3 týždne. V priestore sú nainštalované oceľové laná (viď. príloha), na ktoré sa diela inštalujú. Návrhy projektov bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov FA STU a externého prostredia.Žiadosť musí obsahovať:

 • vyplnený prihlasovací formulár,

 • charakteristiku projektu s vizualizáciami, fotografiami diel a pôdorysom,

 • portfólio autora resp. projektu.vybraným projektom bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú k plneniu dohodnutých podmienok:

 • žiadateľ privezie a odvezie diela na vlastné náklady,

 • žiadateľ inštaluje a deinštaluje svoju tvorbu samostatne počas víkendu alebo mimo vyučovacej doby, ktorá prebieha na FA STU,

 • žiadateľ zabezpečuje potrebné občerstvenie na vernisáž,

 • FA STU poskytuje priestor,

 • FA STU poskytuje výstavný systém, ktorý má v majetku za poplatok podľa rozsahu výstavy,

 • FA STU poskytuje zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke a sociálnych sieťach,

 • propagačný materiál bude schvaľovaný FA STU,

 • FA STU v prípade záujmu zabezpečí fotografa, ozvučenie (reproduktory na hovorené slovo) vernisáže a odbornú pomoc pri inštalácii diel za poplatok podľa rozsahu výstavy.


Žiadosti môžete zasielať e-mailom na adresu paulina.ebringerova@stuba.sk do 30. septembra 2019.


O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie. V prípade nenaplnenia výstavného plánu na ďalší rok v tomto termíne je možné neskoršie individuálne posúdenie projektov na základe voľných priestorových kapacít. Po individuálnom posúdení projektov vie fakulta poskytnúť aj iný typ výstavných priestorov.


Prílohy:
Prihlasovací formulár
Pôdorys výstavného priestoru
Fotografie priestoru


Kontaktná osoba:

Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
paulina.ebringerova@stuba.sk
+421 908 674 178