Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milé kolegyne a milí kolegovia,

Edičná rada FA STU bude zasadať 22. októbra 2019 o 11:00 hod.

Dovoľujeme si vás preto osloviť a vyzvať na predloženie edičných návrhov. Všetci tí, ktorí
finalizujú rukopisy alebo ich majú priamo pripravené na vydanie prostredníctvom Vydavateľstva Spektrum STU sú vítaní.

Prednostne nás zaujíma študijná literatúra ako sú skriptá, vysokoškolské učebnice
a vedecké monografie, ktorú plánujete vydať pre potreby výučby a šírenia poznatkov zavŕšeného výskumu.

Materiály potrebné pre posúdenie Edičnou radou FA STU sú nasledovné:
- vyplnený formulár edičného návrhu (tlačivo je na webe FA pod edičnou činnosťou);
- rukopis (najlepšie na CD, alebo poslať emailom cez uschovna alebo wetransfer)nemusí ísť o vytlačený, ani graficky spracovaný elaborát s finálnym layoutom, stačí text, fotky, obrázky, grafy, tabuľky a náležitosti ako tiráž, obsah, počet AH;
- pri monografii navrhnite do edičného návrhu mená dvoch/(troch) recenzentov (k nim sa ER kladne vyjadrí alebo navrhne a odporučí iných);
- pri skriptách a vysokoškolskej učebnici treba vyjadrenie garanta/-ov študijného/-ých
programov tlačivo na stiahnutie na webe FA pod edičnou činnosťou.
Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie požadovaných materiálov
najneskôr do 17. októbra 2019 na adresu dorotjakova@fa.stuba.sk.

Tešíme sa na všetky zaujímavo spracované témy a nové tituly!