Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
 
- 1.4.5 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,
- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,
- 4.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - tradičná kultúrna a kultúrno - osvetová činnosť,

Viac informácií nájdete v štruktúre podpory FPU.

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 5.3.2018 (pondelok) spoločne s abstraktom a predbežným rozpočtom, následne budú dokumenty predložené vedeniu. Po schválení budú žiadatelia vyzvaní na predkladanie žiadostí do 13.3.2018 (utorok).

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu na FPU je stanovený do 15.3.2018. Prosíme o rešpektovanie termínov aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk