Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
 
- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,
- 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,

Viac informácií nájdete v štruktúre podpory FPU.

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 21.2.2018 (streda) spoločne s abstraktom a predbežným rozpočtom, následne budú dokumenty predložené vedeniu. Po schválení budú žiadatelia vyzvaní na predkladanie žiadostí do 26.2.2018 (streda).

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu na FPU je stanovený do 28.2.2018. Prosíme o rešpektovanie termínov aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk