Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstupy z odbornej Konferencie učiteľov 2014 na tému ´Metodika ateliérovej tvorby´, ktorá sa konala na FA STU v Bratislave dňa 28.marca 2014:
- prednesené diskusné príspevky publikované publikované v aprílovom čísle fakultného periodika ILFA8,
- neprednesené diskusné príspevky: Peter Gál/ Silvia Husárová/ Branislav Somora,
- pedagógovia a ich metodické "kréda" výučby ateliérovej tvorby.