Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spoločný projekt Univerzity Tomáša Bati v Zlíne a Technickej univerzity vo Zvolene je koncepčným experimentom v dizajne papierového nábytku. Práca na tomto zadaní spája využitie papiera ako nosného konštrukčného materiálu a taktiež ako špecifického prvku výrazu.

Papier nie je bežne používaným materiálom pri výrobe nábytku, ale ponúka jedinečné možnosti z hľadiska mechanických vlastností, tvarovania, pigmentácie, dostupnosti, psychologického efektu na užívateľov a ďalších aspektov, pre ktoré  je obľúbený u študentov, ktorí vedia, že skvelí dizajnéri a renomovaní architekti - Shigeru Ban (JAP), Frank Gehry (USA), Studio Gang (USA) alebo WooJai Lee (NL), aby sme menovali len niekoľkých - ho úspešne využili v ich práci.

Koncepcie mladých dizajnérov z Českej republiky a Slovenska prinášajú nové pohľady na aplikovanie rôznych papierov či papierových materiálov v oblasti dizajnu nábytku. Autori oscilujú medzi racionálnym a emocionálnym uchopením tejto témy. Skúmajú materiál a jeho konkrétne využitie vo funkčne–estetických, ekologicko-environmentálnych, sociálno-kultúrnych a v neposlednom rade výrobno-ekonomických vzťahoch.

Spoločná téma bola poupravená jednotlivými študentami a táto nová situácia otvorila širokú škálu podtémat a unikátnych prístupov; medzi exponátmi môžeme nájsť nafukovací papierový nábytok, detský nábytok, návrhy zamerané na štruktúru, rovnako ako aj pokusy využívajúce narušenie formy, modely zdôrazňujúce potrebu recyklácie alebo kúsky vedome odvolávajúce sa na už existujúce tvarové a tektonické riešenia.

Vzájomné prepojenie oboch univerzít je podporené nielen geografickou blízkosťou, ale aj jazykovou podobnosťou a ďalšími sociálno-historickými vzťahmi. V tomto roku obe krajiny oslavujú 100. výročie založenia Československa. V roku 1993 bola Česká a Slovenská federatívna republika oficiálne rozdelená na Českú republiku a Slovenskú republiku, ale úzke väzby a výnimočná spolupráca medzi oboma národmi zostali nezmenené.

V súčasnosti majú obe inštitúcie vyššieho vzdelávania intenzívnu spoluprácu z hľadiska mobility študentov a akademických pracovníkov a tiež organizujú spoločné workshopy a projekty, ako je napríklad táto výstava s názvom “made in paper”.

VÝSTAVA:

FOYER Fakulty architektúry
NÁMESTIE SLOBODY 19
812 45 BRATISLAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SLEDUJTE NÁS:                 

FB: madeinpaper.eu                            
www.madeinpaper.eu
#madeinpaper_eu