Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci projektu MobEx (Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use
Planning and GIS ) bude od 28. júna do 4. júla 2010 v čase  od  10:00  do  16:00  prebiehať
v priestoroch Fakulty krajinnej architektúry Univerzity Mateja Korvína v Budapešti
medzinárodná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS,  kde budú
odprezentované postre študentov a odborníkov z krajín Visegrádskej štvorky. Fakultu
architektúry STU v Bratislave, ako garanta celého projektu, budú reprezentovať postre našich
študentov, ktorí sa venovali problematike Podhorského pásu v Bratislave z hľadiska
urbanizmu, architektúry a výtvarného diela v architektúre. Slovenskú časť posterov dopĺňajú
z hľadiska urbanizmu postre študentov z UPMF v Grenobli, ktorí spolupracovali s našou
fakultou na danej téme v rámci spoločného workshopu a stáže.
Výstava v Budapešti  je v rámci medzinárodného projektu MobEx poslednou zastávkou tohto
typu, pričom predchádzajúce výstavy  sa konali v Bratislave (Primaciálny palác), v Brne
(Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne), v Bítove (Hotel Bítov  –
výstava prebehla v rámci Medzinárodného semináru o územnom plánovaní a GIS)
a v Krakove (Technická univerzita v Krakove, tu výstava momentálne prebieha).
Cieľom projektu MobEx  je vytvoriť priestor pre prezentovanie prác  talentovaných študentov
na poli urbanizmu, architektúry, územného plánovania a geografických informačných
systémov, poukázať na problematiku procesu tvorby a dostupnosti územnoplánovacích
podkladov a dokumentácie v jednotlivých krajinách V4, naznačiť nové cesty a aktuálne
trendy v daných oblastiach, umožniť študentom a odborníkom viesť spoločnú diskusiu
a v neposlednom rade informovať laickú verejnosť.
 
Srdečne Vás týmto pozývame na otvorenie výstavy MobEx v Budapešti, ktoré  sa uskutoční
dňa 28. júna 2010 o 17:00 v budove „K“ (na 1. poschodí  –  hala) Fakulty krajinnej
architektúry Univerzity Mateja Korvína v Budapešti (adresa: Villányi út 35–43, 1118
Budapešť).  
Zároveň Vás srdečne pozývame na Workshop s názvom  „GIS  and  Spatial  Planning  in  the
Visegrad Countries“, ktorý sa bude konať na rovnakej adrese v ten  istý  deň  ako  samotná
výstava MobEx o14:00. Program workshopu budú tvoriť prednášky zúčastnených partnerov
projektu MobEx o vzťahu  GIS k územnému plánovaniu v jednotlivých krajinách V4 a na
záver workshopu prebehne spoločná diskusia.

Podrobnosti sú na webe projektu a v pozvánke .... 

Projekt MobEx prebieha s finančnou podporou International Visegrad Fund.