Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cena prof. Jozefa Lacka je celoštátnou súťažou o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku. Do fakultného kola za akademický rok 2010/2011 boli predsedami obhajobných komisií navrhnuté diplomové práce, ktoré vykázali potrebné kvality architektonického a urbanistického návrhu čo sa týka:

  • konceptu, prínosu, filozofie návrhu
  • kvality a znalosť architektonických a technických princípov
  • kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania.

Vo fakultnom kole sa ocitlo 28 prác. Tieto sú vystavené vo vestibule Fakulty architektúry STU v dňoch 20.06. - 01.7.2011.