Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
„neues bauen am horn“: inovatívna bytová architektúra vo Weimare: výstava vo vestibule Fakulty architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava; 6. december 2005 - 8. január 2006, v pracovných dňoch 8:00–20:00.
Vernisáž výstavy: 06.12.2005 o 15:00, vstupný vestibul FA STU, Bratislava. Vernisáž bude spojená s prednáškou architekta Adolfa Krischanitza (Rakúsko) v aule Emila Belluša, o 16:00 hod.
Fakulta architektúry (Ústav architektúry I.) STU, Bratislava v spolupráci s Fakultät Architektur, Bauhaus - Universität Weimar Vás pozývajú na výstavu urbanisticko -architektonického projektu revitalizácie vojenského územia na novú obytnú štvrť vo Weimare (Nemecko). Ťažiskovou časťou výstavy je 25 modelov realizovaných bytových domov v mierke 1:50 a deväť modelov vzorových návrhov od viacerých európskych architektov (Walter Stamm-Teske, Tony Fretton Architects, Diener end Diener, Adolf Krischanitz, Luigi Snozzi). Architektúra bytových domov reflektuje v nových podmienkach a s novými výrazovými prostriedkami historickú tradíciu legendárnej Bauhaus univerzity (založená v roku 1919 architektom Walterom Gropiusom). Obytná zóna, ktorá je už z väčšej časti realizovaná ponúka, vďaka rôznym architektom pestrú mozaiku moderných rodinných domov, pričom existujúce objekty vojenského areálu boli revitalizované na nové funkcie (senior-centrum, študentský domov, vysoká škola muzických umení). Spolu s projektami, fotografiami a základnými informáciami o projekte objasňujú spektrum veľkostí a druhov domov, ktoré je možné zasadiť do rámca schváleného zastavovacieho plánu, podľa návrhu architekta Adolfa Krischanitza. Vzájomné pozície modelov zároveň zodpovedajú skutočným priestorovým vzťahom jednotlivých domov na teréne, čím sú názorne prezentované nielen samotné domy, ale aj urbanistické vzťahy ich vnútorných a vonkajších priestorov. Výstavu dopĺňa aj celkový model v mierke 1:2000 a projekty novostavieb a prestavieb v severnej časti areálu. Projekt „neues bauen am horn“ bol vystavovaný na svetovej výstave Expo 2000 v Hannoveri.

http//: www.uni.weimar.de/horn, http//: www.fa.stuba.sk, http//: www.arch.sk