Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Putovná výstava MoMoWo – Women’s creativity since the Modern Movement
24. apríl – 23. máj 2018
otvorenie výstavy: 24. apríl (utorok) o 17.00 h.
Fakulta architektúry STU v Bratislave

Medzinárodná putovná výstava, ktorá bude od 23. apríla inštalovaná na Fakulte architektúry STU v Bratislave, je jednou z hlavných aktivít projektu Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo (Tvorivosť žien od čias moderného hnutia). Ide o štvorročný neziskový projekt spolupráce spolufinancovaný programom Kreatívna Európa Európskej únie v rámci podprogramu Kultúra. Projekt zastrešuje Politecnico di Torino (Taliansko), so spoluprácou s: Instituto de Arte, Design e Empresa Universitário (Portugalsko), Universidad de Oviedo (Španielsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko), Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovinsko), Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione (Taliansko). Slovenská technická univerzita v Bratislave nahradila francúzskeho partnera Université Grenoble Alpes v septembri 2017, v poslednom roku trvania projektu.

Výstava, ktorú koncepčne pripravila Univerzita v Oviede, sa stáva médiom, cez ktoré dáva projekt MoMoWo do pozornosti tvorbu žien v oblasti architektúry, inžinierstva, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu interiérov, dizajnu nábytku. Ide o oblasti, v ktorých dodnes dominujú predovšetkým muži. Cieľom projektu je preto propagovať hodnotu diel ktoré navrhli ženy, či už v minulosti ako aj v súčasnosti, a povzbudiť tak budúce generácie architektiek a dizajnérok.

Výstavu tvorí interiérová a exteriérová časť. Interiérová časť pozostáva z interaktívnej digitálnej výstavy MoMoWo | 100 diel za 100 rokov. Európske ženy v architektúre a dizajne 1918 – 2018. Približuje nielen pôsobivú zbierku diel a ich autorky, ale aj interaktívny itinerár architektúry a dizajnu naprieč Európou, ktorý vytvoril medzinárodný tím MoMoWo s cieľom propagovať 125 vybraných diel, ktorých autorkami sú ženy. 100 rokov úspechu žien zobrazuje časová os, pod ktorou sú vyznačené spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne míľniky, ktoré prispeli postupnému uznaniu žien v Európe, zatiaľ čo vrchná časť upozorňuje na konkrétne profesné úspechy. Exteriérová časť, ktorá bude vystavená prostredníctvom reklamných panelov „citylight“ na rôznych miestach Bratislavy, prezentuje víťazné reportážne fotografie Medzinárodnej fotografickej súťaže MoMoWo, zobrazujúce vlastné domovy dizajnérok a architektiek.

Séria diel priblížených projektom MoMoWo mapuje inšpiratívny príbeh o hmatateľnom európskom kultúrnom dedičstve vytvorenom ženami. Ide o kus histórie, ktorá presahuje dočasné hodnoty a stáva sa križovatkou nielen pre umelcov a ich publikum, ale aj pre budúcich tvorcov.

http://www.momowo.eu/activities/travellingexhibition/
https://www.facebook.com/MoMoWomen/
https://www.instagram.com/momowomen/