Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava „Lightweight vs conventional structurespredstavuje výber študentských prác pod vedením doc. Sabah Shawkata a jeho vlastných autorských prác fyzických modelov z odboru ľahkých a konvenčných konštrukcií.

Kurátor : Sabah Shawkat
Vernisáž : 2.3.2020 vo foyeri FA STU od 18:00 hod.
Výstava potrvá do 12.3.2020

Ľahké konštrukcie predstavujú jednu z populárnych architektonických foriem dnešného staviteľstva a dizajnu. Oslovujú predovšetkým svojim netradičným riešením a výnimočným tvarom. Koncept ľahkých konštrukcií je mimoriadne zaujímavý pre potreby architektov alebo dizajnérov z pohľadu hľadania formy (Form Finding). K hlavným plusom ľahkých konštrukcií patrí ich ľahkosť, vzdušnosť a obrovská flexibilita.

Oproti tradičným konvenčným konštrukciám umožňujú jednoduchšie prekrytie veľkých rozpätí s minimálnym množstvom podporných prvkov. ďalšou významnou výhodou je ich dizajnová variabilita, ktorá poskytuje takmer neobmedzené možnosti pre hľadanie originálnych a elegantných foriem.

Špecifikom v návrhu ľahkých konštrukcií je fakt, že výsledkom tvarovej analýzy (procesu hľadania tvaru) sú plochy zakrivené v dvoch smeroch, ktoré sú z estetického hľadiska všeobecne pozitívne hodnotené a v stredoeurópskom priestore predstavujú veľmi netradičnú formu oživenia verejnej architektúry. Keďže však v mnohých praktických prípadoch vo svete tvoria ľahké a veľkorozponové konštrukcie jedinú obalovú vrstvu objektov (tzv. structural skin) jej úlohou je okrem estetických kritérií spojiť architektonickú, statickú aj fasádnu funkciu a navyše zabezpečiť príjemné vnútorné prostredie budovy.

Tento krok v sebe spája úlohu architekta a inžiniera čím prirodzene vyvodzuje požiadavku na multidisciplinárnu kvalifikáciu dizajnéra. Zjednotenie úlohy architekta a inžiniera v oblasti navrhovania ľahkých konštrukcií je aktuálnym trendom na špičkových zahraničných pracoviskách a je známe pod pojmom „Archineer“.

V súčasnej Slovenskej praxi je možné pozorovať dva nelichotivé fenomény a to veľmi nízku kvalitu zrealizovaných konštrukcií a outsourcing komplexných dizajnérskych a inžinierskych úloh do zahraničia. Hlavným prínosom tejto výstavy má byť odborná diskusia a podpora inovatívnych spôsobov navrhovania na domácej akademickej pôde.