Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav dizajnu na Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave pripravil výstavu fotografických prác študentov dizajnu na tému apropriácií - interpretácií umeleckých diel v súčasnom kontexte. Výstava je reprízou, ktorá pôvodne vznikla v rámci 30. výročia štúdia dizajnu na rovnomennej vysokej škole, je rozšírená o vybrané fotografické ziny. Uskutoční sa od 11.4. - 21. 4. 2022 vo foyer FAD STU na Námestí slobody 19 v Bratislave. Výstavu otvoril vernisážou 11. 4. 2022 doc. akad. soch. Milan Lukáč spoločne s prodekankou doc. Ing. arch. Danicou Končekovou, PhD. Autorka projektu, kurátorka a dizajnérka výstavy je Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.Názov výstavy vychádza zo slov talmudu „Kto, ak nie my... Kedy, ak nie teraz...", tiež z rovnomennej piesne Deža Ursínyho (z albumu Do tla, 1991). Sú to slová, ktoré by nám mohli symbolicky pripomenúť vznik progresívnych začiatkov aj nášho odboru na fakulte, môžu nás inšpirovať k zmenám, sveta či súčasnej situácie, s ktorou sa musíme vysporiadať „my“ a „teraz“.

Výstavu tvorí výber prác študentov 2. a 3. ročníka štúdia dizajnu z rokov 2017 - 2022, ktorí v rámci predmetu Fotografický dizajn a Fotografia pod vedením Moniky Stacho rozširujú svoje kreatívne fotografické zručnosti vzhľadom k budúcej reprezentácii svojich produktov, čo sa za poslednú dobu stalo jednou z významných predispozícií dizajnérov. Zámerom výstavy je priblížiť ich výstupy v rámci voľného kreatívneho fotografického prístupu k vybraným interpretovaným dielam. Obzerajúc sa do minulosti, zároveň vystihujú ich súčasné myslenie. Námety prác sa sústreďujú na diela z dejín umenia, ktoré sú študentom dizajnu podľa vlastného výberu najbližšie. Môžeme tu vidieť prisvojenie si diel z Pompejí, renesancie, moderné aj súčasné. Prevedenie niektorých je formálne, napriek tomu poskytujú inšpiratívny priestor pre ich vnímanie, niektoré posúvajú obrazovú hranicu a vytvárajú novú realitu, ktorá nám vzhľadom k súčasnosti dopovedá príbehy o nich a možno aj o nás samých.
Súčasťou výstavy je výber nielen fotografických zinov, ktoré vznikali na príbuzných predmetoch Moniky Stacho od roku 2020 a tvoria dôležitú zložku vnímania študentov v posledných komplikovaných rokoch v rámci ich ideových náplní a grafického prevedenia. Témami sú ich rôzne umelecké, architektonické a filozofické prístupy, koníčky ale aj športové či bežné trávenie času, čo prirodzene prispieva k tvorbe ich osobností.

Autori apropriácií: Zuzana Budzáková, Ráchel Dudová, Kristína Ficová, Lucia Frančeková, Lenka Gregová, Karolína Huttová, Rebeca Ihringová, Natália Jurčíková, Juraj Kotoč, Frederika Krištofová, Klára Vivien Kubičková, Matúš Kurdel, Paulína Kvaššayová, Peter Lacko, Katarína Lešková, Eva Matišáková, Simona Matušovičová, Vladimíra Maťaššeová, Michal Meliško, Natália Mináriková, Ondrej Mitko, Lukáč Patúc, Ivana Palušová, Berenika Polomová, Magdaléna Reháková, Jakub Saraka, Dáša Staššáková, Lucia Suchá, Natália Švabeková, Michaela Tomová, Peter Trnka, Jana Vlčková

Autorky zinov: Daniela Alföldiová, Lucia Frančeková, Zuzana Hančíková, Žofia Horová, Mária Horváthová, Rebeca Inhringová, Valéria Kačkovičová, Alžbeta Kopisová, Matúš Kurdel, Natália Mináriková, Ivana Palušová, Berenika Polomová, Laura Sasváriová, Sofia Straková, Jana Vlčková

 
Originál:  Sandro Botticelli - La Primavera okolo 1482


Apropriácia: Michal Meliško, študent FAD STU, 2018