Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava vybraných ocenených prác drujého cyklu súťaže Holcim Awards for Sustainable Construction je na ľavej podeste (pred miestnosťou 119) - ocenené projekty z predchádzajúceho ročníka Vás môžu inšpirovať k prihláseniu svojho projektu...

Tretí cyklus celosvetovej súťaže projektov trvalo udržateľnej výstavby Holcim Awards prijíma prihášky do 23. marca 2011. Pre študentské projekty je určená kategória Next Generation. Možno do nej prihlásiť projekty, ktoré vznikli v rámci univerzít v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia alebo neskôr (vrátane inžinierskeho a doktorandského štúdia). Podmienkou prihlásenia projektu je tiež, že všetci jeho autori študovali v období (aspoň jeho časti) od 1. júla 2010 do 23. marca 2011 v poslednom ročníku bakalárskeho alebo vyššieho štúdia na univerzite a to formou denného alebo diaľkového štúdia.

Podrobnosti k súťaži nájdete tu...