Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

CD TEAM - architekti V. Cvengrošová a V. Droppa st. a Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Dialóg s našou tvorbou, v pondelok 17. 10. 2011 o 15,00 hod.

cdteam