Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

STM-Múzeum dopravy a Ústav dizajnu FA STU v Bratislave Vás pozývajú na vernisáž výstavy projektu Dizajn v pohybe, pod názvom  „ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRANSPORT DIZAJN ŠKÔL 2017“,ktorá sa koná vo štvrtok 4. mája 2017 o 16:00 hod., v STM-Múzeum dopravy, Šancová 1/A, Bratislava.

Na výstave sa po prvýkrát sa stretnú všetky popredné dizajnérske školy z Čiech a Slovenska, aby všetci spoločne demonštrovali svoj dizajnérsky pohľad pedagógov a študentov na navrhovanie v oblasti transport dizajnu a blízkych odvetví. Výstava sa koná pod záštitou J. E. Livie Klausovej, veľvyslankyne Českej republiky v Slovenskej republike a potrvá do 3.9.2017.


Vzhľadom k nedávnemu výročiu výučby priemyselného dizajnu na Ústave konštruovania FSI VUT v Brne a Ústavu dizajnu na FA STU v Bratislave sme navrhli sériu medzinárodných výstav s pracovným názvom Design v pohybe alebo pohyb v designe 2015-2020. Projekt uspel až v roku 2016, kedy ho finančne podporil Fond na podporu umenia. A tak sa uskutočnila ku koncu roku prvá, tzv. štartujúca výstava v Bratislave na Fakulte architektúry STU, za účasti šiestich popredných dizajnérskych vysokých škôl. FA STU vďaka združeniu finančných prostriedkov zúčastnených škôl vydala aj obsiahly katalóg (plnofarebný, 176 s, 180 obrázkov – grafický dizajn Mgr. art. Jana Požgayová), ilustrujúci profily všetkých dizajnérskych ateliérov. Menovite to boli: Ústav dizajnu FA STU Bratislava, Ústav konštruovania FSI VUT Brno, Ateliér produktového a priemyselného designu FDU LS ZČU Plzeň, Katedra dizajnu Fakulta umení TUKE Košice, Ateliér priemyselného dizajnu FMK UTB Zlín a Katedra designu UMPRUM Praha.


Odbornou medzinárodnou komisiou
v roku 2016 bolo udelených týchto päť cien:

CENA DEKANA FAKULTY DESIGNU A UMENÍ LADISLAVA SUTNARA:                
Martin Beinhauer – Žacia mlátička – kombajn, Diplomová práca 2013, UMPRUM Praha

CENA FRANTIŠKA PELIKÁNA, ZČU PLZEŇ:               
Miroslav Hrdý – Škoda: Fit To Future, Diplomová práca 2014, FA STU Bratislava

CENA DEKANKY FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY BRATISLAVA:                        Štěpán Král – Synesthesia, Bakalárska práca 2016, FDU LS ZUČ Plzeň

CENA RIADITEĽA ÚSTAVU KONŠTRUOVANIA ÚK FSI VUT BRNO:                
Stanislav Sabo – Interiér automobilu škoda pre rok 2025, Diplomová práca 2016, FA STU Bratislava

CENA ÚNIE PROFESIONÁLNYCH DESIGNÉROV ČESKEJ REPUBLIKY:                          
Radek Štěpán a tím: Josef Ludvík Böhm, Daniel Hájek, Michal Hladík, Karel Polomis a Jaroslav Prchal – Vozík na reálnom základe – Yo!, Semestrálna práca 2015, FDU LS ZUČ Plzeň 

Tohoročné pokračovanie projektu Design v pohybe je tentokrát na koľajách Múzea dopravy v Bratislave. V múzeách je bežné vystavovať objekty a dokumenty v dôb značne minulých alebo viac či menej nedávnych. Teraz však budú predstavené exponáty, ktoré sú smerované do budúcnosti, vízie veľmi vzdialené našej dobe, možnostiam súčasnej technológie i výroby. Naznačujú však smer a idei, ktoré sa za niekoľko rokov už nemusia javiť tak trúfalými či bláznivými. Po prvýkrát sa stretnú všetky popredné dizajnérske školy z Čiech a Slovenska. K tejto výstave sa pripojí v automobilovom dizajne známy ateliér Štefana Kleina z VŠVU v Bratislave, rovnako aj FAVU VUT Brno, aby všetci spoločne demonštrovali svoj dizajnérsky pohľad pedagógov a študentov (môžeme kľudne povedať československý) na navrhovanie v oblasti transport dizajnu a blízkych odvetví.

Výstavy môžu motivovať k znovunaplneniu našej vízie, ktorú naznačil náš popredný, priamo československý teoretik priemyselného dizajnu Zdeno Kolesár v katalógu výstavy: „Československo bývalo strojárskou veľmocou a výroba dopravných prostriedkov sa najmä   na území Čiech a Moravy rozvíjala už za existencie rakúsko-uhorskej monarchie. Medzivojnové Československo v tomto smere patrilo k popredným krajinám sveta...“

Kurátori výstavy: prof. akad. soch. Peter Paliatka (odborný garant projektu) a doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (autor projektu a editor katalógu)      
Koordinácia projektu: doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

Autor projektu: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.