Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

<

Organizátor: Legislatívna komisia AS FA STU Bratislava

 

ZÁPISNICA

z konania doplňujúcich volieb do AS STU za študentskú časť akademickej obce FA STU na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015, konaných dňa 24. 11. 2011 od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 2 kandidátov FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

Priebeh volieb:

od 10. 11. 2011 od 10,00 hod- 14. 11. 2011 do 12,00 hod. návrh kandidáta na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menami do urny umiestnenej v knižnici FA STU.

- 15. - 16. 11. 2011 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU

- od 18. 11. 2011 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS FA STU

- 24. 11. 2011 voľby do AS FA STU od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 2 kandidátov FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

- 25.11. 2011 zverejnenie výsledkov doplnkových volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu na AS FA STU.

  

Kandidáti:     Michal Buranovsky, 3.roč AU
                        Andrea Szalaiova, 2.roč AU

Urna s hlasmi bola prevzatá mnou, Janou Bundžovou 3.roč AU

Výsledok doplnkových volieb je nasledovný:

Michal Buranovsky  16 hlasov

Andrea Szalaiova  5hlasov

  

  

  

  

  

25.11.2011 v Bratislave                                                                                 Jana Bundžová

 

 

 

 

 

 

 

Kandidáti do volieb AS FA STU za študentskú čast.

Michal Buranovsky, 3.roč AU
Andrea Szalaiova, 2.roč AU

24. 11. 2011 voľby do AS FA STU od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 2 kandidátov FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

- 25.11. 2011 zverejnenie výsledkov doplnkových volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu na AS FA STU.


Dalia Gregorova
AS FA STU

 

 

 

Legislativna komisia AS FA STU vyhlasuje dňom 9.11.2011 doplňujúce voľby do AS STU za študentskú časť akademickej obce FA STU na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015. Za študentskú časť fakulty bude voľba 2 členov.

 

Voľby sa budú konať v súlade s volebným poriadkom AS FA STU.

Organizačne voľby budú prebiehať nasledovne:
- od 10. 11. 2011 od 10,00 hod- 14. 11. 2011 do 12,00 hod. návrh kandidáta na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menami do urny umiestnenej v knižnici FA STU.

- 15. - 16. 11. 2011 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU

- od 18. 11. 2011 zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS FA STU

- 24. 11. 2011 voľby do AS FA STU od 10,00 - 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 2 kandidátov FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.

- 25.11. 2011 zverejnenie výsledkov doplnkových volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu na AS FA STU.

V Bratislave 9.11. 2011               

Ing. arch. Danica Končeková, PhD.   
predsedkyňa volebnej komisie AS FA STU