Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

NAJDIPLOMOVKA je cena Slovnaftu za najlepšiu diplomovú prácu.

V roku 2021 súťažilo 18 diplomových prác z celého Slovenska (z rôznych fakúlt) o cenu za najlepšiu diplomovú prácu od spoločnosti Slovnaft. Okrem prepojenia na zameranie vyhlasovateľa súťaže sa hodnotila náročnosť a aktuálnosť práce, výsledky práce s ohľadom na ich praktické využitie a prezentácia práce.

Jednou z troch ocenených prác bola diplomová práca Ing. arch. Ivony Kožehubovej s názvom: Bratislava Južné mesto

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant: Ing. arch. Eva Putrová, PhD., Ing. Katarína Gécová, PhD.