Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

17. ROČNÍK študentskej architektonickej súťaže

VPLYV PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ  NA TVORBU ARCHITEKTONICKÝCH DIEL  2020

Súťaž prebehla dňa 08.06.2020 online 

Súťaž otvorila a všetkých prozdravila pani prodekanka FA STU:
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  

Súťaž bola trojkolová - dve predchádzajúce kolá prebehli bez autorských prezentácií.
a./ Ceny pre autorov súťažných návrhov:
     1. cena – Orokocká Natália (Progresívne technológie hasičskej stanice)
     2. cena – Wesserlová Monika (Progresívne technológie hasičskej stanice)
     3. cena – Ďurčová Lucia (Progresívne technológie rekonštrukcie internátu Hviezda)

b./ Mimoriadne odmeny bez určenia poradia pre autorov:
     Daniel Aleksandar
     Gatyáš Roman
     Považanová Dominika

c./ Odmeny bez určenia poradia pre autorov:
     Chamulová Zuzana
     Franko Tomáš
     Horváthová Hana
     Roziak Róbert
     Tomašová Terézia
     Grznárová Veronika

Do druhého kola sa dostali súťažné návrhy študentov: Darnadiová Michaela, Bábics Tamás, Boroviak Samuel, Demčák Jakub, Grom Maroš, Hascakova Dominica, Moravčíková Monika, Branišovičová Paulína, Borovský Pavol, Králiková Kristína, Šujaková Jana, Kajánková Iveta, Očková Alexandra, Pádejová Tereza, Selnekovičová Karolína, Šipekyová Alexandra, Višváderová Lucia, Matuška Martin, Izakovičová Marika, Melek Mário, Kočíšková Erika, Kohútová Ester Lucia, Koligyerová Edina, Konček Mikuláš, Ležovič Adam, Luptáková Veronika, Juchová Slávka, Blaškovičová Sandra.


1. cena – Orokocká Natália (Progresívne technológie hasičskej stanice)2. cena – Wesserlová Monika (Progresívne technológie hasičskej stanice)3. cena – Ďurčová Lucia (Progresívne technológie rekonštrukcie internátu Hviezda)Porota pracovala v zložení:

predseda:

Prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.

členovia:

doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (ÚKAIS),

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (ÚABB)

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (ÚAOB),

 Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD.

Ing. Roman Rosina,vedúci ÚKAIS  Sponzori:

PhDr. Radovan Slobodník, PSS _Prvá stavebná sporiteľńa 

Mgr. Ivan Šimovič, Laufen SK s.r.o.

Ing. Zdeněk Kobza, HELUZ tehliarsky priemysel s.r.o

Ing. Igor Dúbravec, Reynaers Aluminium s.r.o.

Ján Kováčik, Internorm a DAKO Slovakia s.r.o.

Ing. Ján Babinský, Hoval SK spol. s r. o.

Ing. Róbert Dolák, Weber Saint-Gobain

Ing. Branislav Bačo, Ruukki Slovakia s.r.o.

Ing. Michal Kaľavský, PhD., STIEBEL ELTRON Group