Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania na štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2021/2022. Výsledky uchádzači nájdu na tejto PODSTRÁNKE.

Uchádzači, ktorí sú podmienečne prijatí budú automaticky prijatí až po predložení dokladu o maturite - maturitného vysvedčenia.

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí budú zasielané doporučene poštou na adresu uchádzačov čo najskôr.