Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo kultúry SR ocenilo najlepšie zrekonštruované či zreštaurované národné kultúrne pamiatky. Majitelia a majiteľky všetkých národných kultúrnych pamiatok sa mohli so svojimi projektmi prihlásiť do konca januára 2021. Deväťčlenná odborná porota hodnotila projekty pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky ukončené v roku 2020 a 2021.

Srdečne gratulujeme pedagógom - Andrejovi Botekovi, Pavlovi Paulinymu a Martinovi Vargovi k oceneniam.


Kultúrna pamiatka roka - Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti:
Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave) Viac tu.

Cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy

Objekt získala v rámci reštitúcie do vlastníctva Rímskokatolícka cirkev. Od 70. rokov minulého storočia až do roku 2017 sa postupne zrealizovali viaceré záchranné, i odborné výskumy. V roku 2009 bola síce na objekte vymenená strecha, skutočná obnova objektu sa však naplno rozbehla až v auguste 2019 a trvala dva roky. Rozhodovanie o koncepte, ktorým smerom by sa mala obnova uberať, malo jasného víťaza. Z viacerých návrhov, presvedčil koncept zázemia pre liturgické slávenia, ale i kultúrne a štátne podujatia, ktorý katedrála sv. Martina po vzniku Bratislavskej arcidiecézy veľmi potrebovala. Zelenú tak dostala aj najodvážnejšia časť rekonštrukcie, prepojovací objekt s Katedrálou sv. Martina. Projekčnej úlohy sa úspešne zhostili architekti Andrej Botek a Pavol Pauliny z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave a samotnú rekonštrukciu objektu realizoval generálny dodávateľ ORASS - Invest, s.r.o. Obnovený objekt dostal názov Martineum a prvý krát poslúžil 14. septembra 2021, ako zázemie pri návšteve svätého otca Františka. Súčasťou Martinea sú tiež expozičné priestory, zasadacia miestnosť, turistický info-point, ale aj výťah a kaviareň. 
Kultúrna pamiatka roka - Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky:
Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec). Viac v článku.

Cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Časovo a technicky náročný proces obnovy, ktorý zastrešil ateliér ô ( Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny - FAD STU), sa opiera o nové architektonicko-historické objavy, ktoré sa postupne pretavili do projektovej dokumentácie. Všetky zásahy sú reverzibilné, navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky. Zvolený prístup, s dôrazom na zachovanie individuálnych hodnôt objektu, pri dôslednom uplatňovaní tradičných remeselných technológií a miestnych materiálov, podporuje začlenenie obnovenej hospodárskej budovy do organizmu hradného areálu. Realizácia v prostredí ruiny hradu je z konceptu obnovy a funkčného využitia v mnohom priekopnícka.
KOMPLETNÝ ZOZNAM VÍŤAZOV NÁJDETE TU.