Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Porota sa na svojom zasadnutí dňa 3.7. 2009 rozhodla udeliť Cenu profesora Vladimíra Karfíka 2009 projektu:

Modulárna materská škôlka - súťaž
študent : Ľubomír Peráček, 3.roč.
pedagóg : Doc. ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

Odmeny udelila projektom :

Experimentálne divadlo
študent : Lenka Bobeková, 3.roč.
pedagóg : Ing. arch. Tibor Varga

Bytový dom - Sládkovičovo
študent : Michal Czafík, 4.roč.
pedagóg : Doc. ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

Prosíme všetkých prihlásených študentov, aby si do 10.7. 2009 prišli prevziať svoje projekty na Ústav architektúry obytných a občianskych budov. Projekty možno prevziať na sekretariáte ústavu.