Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výsledky ABF Slovakia 2014 priniesli úspech študentom našej fakulty - nájdete ichv pdf tu...

VÝSLEDKY HODNOTENIA ODBORNOU POROTOU
9. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva -

ABF Slovakia BAKALÁR 2014

I. sekcia : Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014

1. miesto:
Téma práce: Galéria

Autor: Bc. Viera Kopilcová
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, FA
2. miesto:
Téma práce: Múzeum národa Rusínov Kostica
Autor: Bc. Alžbeta Barančíková
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Štefan Pacák
Vysoká škola: TU v Košiciach, FU
3. miesto:
Téma práce: Horská chata Roháče
Autor: Bc. Peter Paľko
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce: Materská škôlka, Spišské Tomášovce
Autor: Bc. Tatiana Vozárová
Vedúci bc. práce: Akad. arch. Ing. Karol Gregor
Vysoká škola: TU v Košiciach, FU

Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014

1. miesto:
Téma práce: Galéria
Autor: Bc. Erik Pastucha
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, FA
2. miesto:
Téma práce: Bytový dom
Autor: Bc. Marek Kováčik
Vedúci bc. práce: Ing., Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce: Budova pre kultúru
Autor: Bc. Katarína Onderková
Vedúci bc. práce: Ing. Jaroslav Vojtuš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, SvF

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014

1. miesto:
Téma práce: Statická analýza kruhových nádrží
Autor: Bc. Bc. Kohút Marián
Vedúci bc. práce: Ing. Katarína Tvrdá, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, SvF
2. miesto:
Téma práce: Aplikácia ekonomických indikátorov metódy CBA
Autor: Bc. Bc. Martina Margorínová
Vedúci bc. práce: doc. Dr. Ing. Milan Valuc
Vysoká škola: ŽU v Žiline, SvF
3. miesto:
Téma práce: Vplyv druhu a stavu zeminy na výkon odvozného prtostriedku
Autor: Bc. Bc. Jozef Škopík
Vedúci bc. práce: Ing. Jozef Vangel, CSc.
Vysoká škola: ŽU v Žiline SvF

IV. sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2014

1. miesto:
Téma práce: Hodnotenie výšok vodných stavov na vybraných tokoch východného Slovenska
Autor: Bc. Lenka Findoráková
Vedúci bc. práce: Ing. Lenka Gaňová
Vysoká škola: TU v Košiciach, SvF
2. miesto:
Téma práce: Analýza klimatických pomerov v oblasti Milhostova
Autor: Bc. Marek Koreň
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, SvF
3. miesto:
Téma práce: Využitie rastlín na remediáciu kontaminovaných vôd
Autor: Bc. Barbora Pagáčová
Vedúci bc. práce: Ing. Natália Junaková, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, SvF
V Bratislava 30.10. 2014
Ing. Terézia Miklósiová, PhD.
sekretár súťaže
Stavebná fakulta STU v Bratislave