Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA PREZENTÁCIU

VÍŤAZNÝCH SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

27.5. 2019 o 9:00 hod., miestnosť 117

Základným cieľom súťaže je kreatívne zakomponovanie progresívnych technológií do architektonického návrhu. Dôležité je, aby zostalo zaujímavé architektonické riešenie a nové technológie boli zmysluplne zakomponované. Progresívne technológie nemajú byť obťažujúce, ale mali by sa stáť prvkami zvýraznenia architektúry.

Cieľom súťaže je podporiť tvorivosť študentov FA STU. Podnietiť architektonickú tvorbu vo väzbe na novodobé technológie. Jedná sa o bytové domy a verejné budovy (budovy pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas; budovy pre administratívu, školstvo, obchod, služby, dopravu). Do súťaže je možné prihlásiť ľubovoľný architektonický návrh zo štúdia alebo je možné navrhnúť nový – stačí len koncepčný návrh. Súťažné práce musia preukázať invenčnosť architektonickej koncepcie s menovateľom progresívne technológie. Hodnotí sa kreatívne zakomponovanie progresívnych technológií do architektonického návrhu.

 Dotvorenie architektonického návrhu je zamerané na:

progresívne technológie v architektúre, inovácie a aplikácie,

schopnosť využiť prostriedky progresívnych technológií na tvorbu architektonického konceptu,

prejav invenčnosti vyvolaný inšpiráciou technológií, kvalitou energokonceptu,

výnimočnosť konceptu, technologickú vyspelosť návrhu,

logiku konceptu, invenčnú architektúru.

PODMIENKOU JE, aby študenti vytvorili objavné riešenie, dosiaľ nepoužívané aplikácie, nápadité tvary a formy pri využití progresívnych technológií.Kontaktná osoba:
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
budiakova@fa.stuba.sk