Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážená akademická obec !

 

V I. kole volieb do AS STU boli zvolení traja kandidáti :

 

Andráš Milan ( 51 hlasov zo 66 )

Kováč Bohumil  ( 47 hlasov zo 66)

Szalay Juraj ( 36 hlasov zo 66 )

 

Nakoľko nebol zvolený štvrtý kandidát, ani náhradníci, volebná komisia  AS FASTU 

vyhlasuje v zmysle zásad volieb do AS STU

 

druhé kolo volieb – dnes ( 25.04.2007 )

od 13.00 do 14.30 hod. v zasadačke dekana

 

Predseda volebnej komisie AS FA STU   Ľubica Selcová