Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Katedra výtvarných disciplín v spolupráci s PC ARCH FA STU poriada

kurz kreslenia pre záujemcov o štúdium. Zamerania: architektúra, dizajn, výtvarné umenie

 

víkendové kurzy kreslenia:

 

24., 25. november 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK

15., 16. december 2007 so: 12.30-18.30, ne: 9.00-15.00, cena 2 570,- SK

2.-5. január 2008,  denne: 9.00-15.00, cena 5140,- SK

 

 

Program:

Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba

Zátišie, busta

 

Prineste si materiál a pomôcky:

Rysovacia doska, formát A3, výkresy, rysy, formát A3, ceruzka, tuha H, F,

HB, B, 2B, lep. páska

 

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení

 

Platba poštovou poukážkou

Slovenská technická univerzita

Fakulta architektúry

Nám. Slobody 19

812 45 Bratislava

 

číslo účtu 7000081930

kód banky 8180

variabilný symbol 172007

 

 

Prihlásiť sa môžete  mailom, osobne, alebo telefonicky

Bližšie informácie, kontakt:

Mgr. Art. Eva Ploczeková

0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk