Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, dovoľte nám poďakovať sa za Vaše pracovné výkony a obrovské nasadenie v kalendárnom roku 2020, za inšpiratívne rozhovory, za Vašu podporu, za ochotu hľadať alternatívy, vôľu robiť kompromisy a nachádzať skvelé riešenia, ktoré našej Alma mater pomohli v pozitívnych ohlasoch, ocenenia a rovnako i za všetky úspešné spolupráce, vďaka ktorým sa podarili mnohé výborné zámery.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov plné oddychu a načerpania nových síl do nového roku 2021, ktorý veríme sa bude niesť v rovnako pozitívnej atmosfére a spoločnom záujme. Tešíme sa na osobné stretnutia s Vami!