Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vernisáž výstavy prác študentov FA STU (SK) a BME (HU) zameraných na transformáciu a revitalizáciu vybraných priestorov mesta Komárno. 
 
Práce vznikli ako súčasť projektu INTERREG DANUrB, ktorého cieľom je posilniť podunajskú regionálnu kultúrnu identitu a vytvoriť spoločnú značku (DANube Urban Brand) posilnením nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami po Dunaji a skúmaním nevyužitých alebo skrytých zdrojov kultúrneho a sociálneho kapitálu. 
 
Otvorenie výstavy spojené s diskusiou s partnermi sa uskutoční v stredu, 23.5.2018 o 17:00 v priestoroch komárňanskej Novej pevnosti v budove prachárne. 

Caption