Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Podpora projektov orientovaných na podporu zvyšovania kvality základného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska.
Termín podávania nových žiadostí do 30. 4. 2015 do 14.00 hod. prostredníctvom on-line systému e-VEGA.

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
Podpora projektov aplikovaného výskumu zameraného na podporu pedagogických modelov výchovy a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo vyučovania.
Termín podávania nových žiadostí do 30. 4. 2015 do 14.00 hod. prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.