Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
1.11.2011 je uzávierka podávania žiadostí o 2,5 ročné štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung na magisterské štúdium na RWTH v Aachene alebo na univerzite v Kolíne nad Rýnom. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie (resp. byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia), hovoriť plynule nemecky a anglicky. Štipendium zahŕňa grant vo výške 850-900 EUR/mesiac, cestovný príplatok 150-250 EUR/mesiac, príplatok na laptop 700 EUR, zdravotné a úrazové poistenie.

Informácie o ďalších uzávierkach pre podávanie žiadostí o štipendiá nájdete tu.