Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

MEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ   XELLA  2007/2008

- termín a miesto odovzdania

 

Práce je potrebné odovzdať

najneskôr do 7. 2. 2008 do

16.00 hod.: v Slovenskej republike

na sekretariát súťaže

Silvii Frimmelovej, Xella Slovensko,

obchodno-poradenská kancelária,

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava,

Telefón : 02/581 03 058

Fax: 02/581 03 059

E-mail : silvia.frimmelova@xella.sk.

Ostatné organizačné pokyny nájdete na www.xella.sk.

 

Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborný poradca súťaže

lubica.selcova@stuba.sk