Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
sa uskutoční 8.10.2008 o 10.00 hodine na FA STU v seminárnej miestnosti 117
Téma : Pavilon člověka / ZOO Praha Troja