Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V roku 2021 sa členovia Filatelistického klubu 51-28 Bratislava rozhodli nadviazať na snahy z konca 90. rokov minulého storočia a pokračovať v sprístupňovaní histórie významných osôb alebo udalostí prenosom do filatélie. Pri príležitosti 70. výročia obnovy Bratislavského hradu uvedú príležitostnú pečať k osobnosti prof. Alfreda Piffla, ktorý sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu a tým aj od jeho úplnej demolácií, o ktorej sa uvažovalo. Slávnostné predstavenie pečate a výstavy o živote a diele Alfreda Piffla pod názvom "Zachránil Bratislavský hrad" sa uskutoční na Fakulte architektúry a dizajnu STU, dňa 23. júna o 14:00 hod. v miestnosti č. 05. Výstavu otvorí profesorka Jana Pohaničová.


ALFRED PIFFL (1907 - 1972)

Medzi slovenskými a českými architektmi by sme dlho hľadali osobnosť, ktorá by bola tak úzko spätá s pamiatkami, ako prof. Alfred Piffl. V jeho rozsiahlom diele sa prelínal architektonický, vedecko-výskumný, vzdelávací a umelecký rozmer, základné atribúty interdisciplinárneho prístupu k dejinám architektúry, či záchrane a obnove architektonického dedičstva na území bývalého Československa. Zanechal po sebe mnohostranné dielo, preukazujúce komplexný prístup architekta, pamiatkara, historika architektúry, archeológa, vedca a pedagóga v jednej osobe. Najviac sa tento interdisciplinárny rozmer prejavil v kontexte záchrany a obnovy Bratislavského hradu – veľkolepej pamiatkarskej akcie, pri zrode a realizácii ktorej stál Alfred Piffl, významná osobnosť československej architektonickej scény 20. storočia. Bratislavský hrad patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky hlavného mesta, má nesmierny význam nielen z historického hľadiska, ale aj z urbanistického a architektonicko-kompozičného, ide totiž o výraznú dominantu v panoráme mesta. Janko Alexy bol jedným z hlavných iniciátorov rozsiahlej rekonštrukcie hradu do podoby, v akej je nám známy aj dnes. Šťastím pre samotný proces obnovy hradu bol fakt, že dokázal k spolupráci presvedčiť ajarchitekta Alfréda Piffla, ktorý sa pre záchranu hradu doslova nadchol. O Alfrédovi Pifflovi, profesorovi dejín architektúry na novozaloženej Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, bolo známe, že do svojich pamiatkárskych aktivít pravidelne zapájal aj svojich študentov. Rovnako tomu bolo aj v prípade Bratislavského hradu. Na jar roku 1953 začalo zameriavanie hradných ruín a výskumy hradného areálu. Rekonštrukcia hradu bola veľmi náročnou záležitosťou. V auguste 1957 Piffl hrad nedobrovoľne opustil. Bol obvinený z ohovárania spriatelenej mocnosti a na dva roky uväznený. Dnes je jasne dokázané, že išlo o vykonštruovaný proces. Faktom zostáva, že dôvody, pre ktoré sa Alfréd Piffl ocitol vo väzení, zostanú možno už navždy tajomstvom. A hoci sa k obnove hradu, ani na akademickú pôdu už nevrátil, profesor Alfred Piffl sa natrvalo zapísal nielen do dejín Bratislavského hradu, ale zaslúžil sa aj o záchranu mnohých pamiatok v Čechách a na Slovensku. 


Kurátorka výstavy: Jana Pohaničová
Grafický dizajn: Paulína Ebringerová

Poďakovanie za podklady patrí rodine Alfreda Piffla, PÚ SR a Archív SNM.