Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vážení a milí priatelia,

predseda Alumni klub STU  prof.  Ing.  Vladimír  Báleš,  DrSc.  si  dovoľuje
pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na

utorkové Rozhovory s vedou

Hosť:
Dr.h.c.prof.Ing.Štefan LUBY,DrSc.
Fyzikálny ústav SAV

Besedovať budeme na tému:
Veda a výskum v osídlach podvodu a korupcie

Klubové stretnutie sa uskutoční v utorok 3. mája 2016 o 14.00 hod. 
vo veľkej zasadačke rektora STU, 3.posch., Vazovova 5.
Tešíme sa na Vás pri jubileu nášho významného hosťa a pri klubovej atmosfére.