Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ceny Fra Angelica za prínos pre umenie a kultúru odovzdal 24. mája 2022 Mons. František Rábek dvanástim laureátom. Za rok 2022 získali toto ocenenie dramaturgička Alžbeta Rajterová, kňaz a muzikológ Rastislav Adamko, dirigentka Lucia Lovašová, sochárka Andrea Čepiššáková, maliar Ondrej Zimka, textilná výtvarníčka Jana Zaujecová, geodet a básnik Erik Ondrejička, dramaturgička Beáta Panáková, básnik Ireney Baláž, Dr. Juraj Chovan – Rehák (in memoriam), manželia Martin a Soňa Laukovci a architekt Michal Bogár.

Cena nesie meno talianskeho maliara a dominikánskeho pátra Giovanni z Fiesole známeho ako Fra Angelico (umelecky aktívneho v r. 1417-1455), ktorý ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie stal sa patrónom umelcov. Ocenenie Fra Angelica udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS a v tomto roku sa ocenenia odovzdali už po dvadsiaty raz.

Srdečne gratulujeme!