Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cenu Dušana Jurkoviča udelil Spolok architektov Slovenska už 54. krát. Architektonická cena s najväčšou tradíciou u nás sa udeľuje autorovi, alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.
Cenu Dušana Jurkoviča 2020 sa rozhodla udeliť architektonickému dielu: Prístavba domu v areáli bývalej čachtickej tehelne

Autor: Pavel Paňák
Spolupráca: LABAK (krajinná architektúra)
Rok dokončenia: 2018
Lokalita: Čachtice


Foto: Tomáš Manina

Okrem Ceny Dušana Jurkoviča bola tradične udelená aj Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Cena prof. Martina Kusého za publikačnú činnosť v oblasti architektúry. Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo udelilo prezídium Spolku architektov Slovenska architektovi Ivanovi Gürtlerovi. Rozsiahly katalóg, ktorý zostavil Peter Mikloš si môžete prelistovať TU.


Ivan Gürtler
Foto: Boris Németh

 

Cenu prof. Martina Kusého za rok 2019 udelil Spolok architektov Slovenska (na základe rozhodnutia poroty ktorá pracovala v zložení Ján Bahna, Marián Zervan, Peter Mikloš, Ľudovít Petránsky) Andrei Bacovej za významnú odbornú a publikačnú činnosť v oblasti architektúry, za činnosť šéfredaktorky časopisu ARCH, za prezentáciu a popularizáciu slovenskej architektúry doma aj v zahraničí.


Foto: SAS


Cenu prof. Martina Kusého za rok 2019 udelil Spolok architektov Slovenska tiež Jane Pohaničovej
za významnú činnosť v oblasti historiografie, najmä výskumu dejín architektúry 19. storočia; za popularizáciu dejín slovenskej architektúry a jej významných tvorcov, osobitne M. M. Harminca.


Foto: SAS


Na záver bola odovzdaná Cena profesora Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl, ktorá potovala do rúk Andrei Bušovej, absolventke FAD STU za projekt Polyfunkčného objektu v rámci obytného súboru Saint-Denis.


Foto: Bušová