Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Súťaž bola určená všetkým študentom, ktorí v danom akademickom roku vytvorili ateliérovú prácu, ktorá bola zameraná na urbanizmus. Do aktuálneho ročníka súťaže sa prilhlásilo celkovo 32 prác. 11 projektov bolo z domácej FA ČVUT v Prahe, 14 návrhov z FA STU v Bratislave, 5 návrhov z FA VUT v Brne a po jednom projekte sa prihlásili študenti z FSV ČVUT a FUA TUL.

Na prvom mieste sa umiestnila Vanda Kotková z FA ČVUT v Prahe, o druhé miesto sa delia jej spolužiaci z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček. Tri odmeny putujú aj na Fakultu architektúry STU v Bratislave. Bohdan Hollý, Matej Mega, Tomáš Kadák, Barbora Gunišová a Dominik Haviar presvedčili porotu vo výnimočnosti svojich projektov a získali odmeny.

Projkety nájdete na stránke ČVUT.

Všetkým oceneným študentom gratulujeme!