Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

:::UPDATE:::SÚŤAŽ:::

Vážené študentky,
vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti súťaž, ktorá je súčasťou projektu UROB TO! BEZ BARIÉR.

prihlásiť sa je možné do 07. 04. 2014.
odovzdanie návrhov do 10. 04. 2014,
vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien - 14. 04. 2014.

Zadaním súťaže je bezbariérové sprístupnenie budovy Fakulty architektúry STU v Bratislave a umožnenie jej využívania všetkými, bez rozdielu fyzických, zmyslových a mentálnych daností a schopností.

Viac info v podkladoch TU.
Obsah podkladov:
- výkresy priestorov FA STU a zadaných častí DWG
- 3D model zadaných častí
- zadanie súťaže

Všetky návrhy budú vystavené v rámci foyer FA STU v Bratislave v priebehu týždňa 14.-20. apríla, o prvých troch miestach rozhodne odborná porota.
Študenti, ktorím chýbajú skúsenosti s prácou na PC a majú záujem zadanie vypracovať ručne, je organizačný tím pripravený pomôcť pri vypracovaní a tlači podkladov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V priebehu apríla prebehne na našej fakulte workshop a následne výstava na tému debarierizácie budovy Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Prihlasovanie prebehne v termíne od 06.03. do 07.04.2014,
vyhodnotenie a odovzdanie cien 14.04.2014.

Sprievodnými podajatiami bude séria prednášok, pre aktuálne informácie viď facebook udalosť TU.

UROB TO! BEZ BARIÉR