Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne vás pozývame na prednáškový blok v rámci študentskej aktivity na tému možností debarierizácie priestorov na FA STU v Bratislave - UROB TO! BEZ BARIÉR, ktorý sa uskutoční už tento pondelok dňa 14.04.2014 od 16,30 hod, na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v miestnosti č. 117, na 1. poschodi.

Prednášajúci:
ZUZANA ČEREŠŇOVÁ - CEDA /FA STU Bratislava /SK
JAN TOMANDL - Překonejme bariéry /ČVUT Brno /ČR
IVAN PÁLENÍK - Občianske združenie go-ok /handicap.sk /SK
ATRIUM STDIO - ateliér/ www.atriumstudio.sk /SK
PETE KERCHER - Ambassador at EIDD /www.designforalleurope.org/ ITA
DRNH - ateliér /www.drnh.cz/ ČR

Tešíme sa na vás!


plagát v pdf
podujatie na facebooku