Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Čo vidíš ako výzvy pre urbanizmus v novom tisícročí, na Slovensku či vo svete? Čo si predstavuješ pod pojmom hustota, pružnosť? Myslíš, že ekologická architektúra a energetická sebestačnosť sú dostatočnými odpoveďami na globálne klimatické zmeny? Aký zmysel má zachovávanie hodnôt a tradícií? Ako ovplyvní zmena dopravy obraz našich miest? Bude v novom tisícročí ešte existovať verejný priestor tak, ako ho poznáme dnes?
Bude ešte vôbec existovať mesto?

Pojmy: hustota, sebestačnosť, ekológia, ekonómia, doprava, mobilita, urbánna forma a verejný priestor

ROZSAH: min 500 slov (anglický alebo slovenský jazyk)
DEADLINE: 26. 11.2014
ZASLAŤ NA: urbanizmus21@gmail.com

Viac info na facebooku